armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL ODVODŇOVACÍVENTIL ODVODŇOVACÍ C 26 101 540
C 26 101 240
MONTÁŽ

Před upevněním ventilu na odvodňovač je nutno našroubovat trubku do otvoru v přírubě ventilu. Délku, jakost a provedení trubky určuje ČSN 38 6410. Poté se provede montáž ventilu na přírubu odvodňovače a to tak, aby osa zátky a otvoru v připojovací přírubě byla ve svislé rovině. Před monáží musí být přívodní potrubí a vlastní ventil zbaven všech nečistot a konzervačních materiálů.

MATERIÁL

Těleso a víko z uhlíkaté nebo nízkolegované ocelolitiny. Vřeteno a kuželka z korozivzdorné oceli. Těsnění je bezazbestové.

PN 40

POUŽITÍ

Ventil lze použít jako vypouštěcí orgán v odvodňovačích plynu pro kondenzáty usazené při rozvodu topných plynů podle ČSN 38 5502, a to pro tlaky do 4,0 MPa a teploty od -10°C do +40°C, ve zvláštním provedení do -50°C. Ventil smí být používán podle platných norem a předpisů pro uvedené parametry.

TECHNICKÝ POPIS

Točivé stoupající vřeteno. Vřeteno utěsněno ucpávkovými kroužky. Ovládání ručním kolem. Ventil odvodňovací otevírá a uzavírá průtok kondenzátů z odvodňovačů plynu při jejich vypouštění nebo čerpání přes výstupní šroubení a hadici do čerpacího vozu.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce. Vstupní příruba je pro PN 40 podle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s drážkou, se vstupním otvorem se závitem G1” podle ČSN 01 4033 v délce 22 mm. Výstupní otvor je opatřen rovněž závitem G1” v délce 20 mm.

DN D D1 D2 D3 D5 V a f d n m1 z kg
25 G 1” 145 110 88 76 310 18 3 18 4 8 37 8