armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL UZAVÍRACÍ S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREMVENTIL UZAVÍRACÍ
S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM
V 30 113 616

 

MATERIÁL

Těleso,víko a víko ucpávkové jsou ze šedé litiny. Kuželka, vřeteno a sedlo v tělese jsou z korozivdorné oceli. Těsnění je bezazbestové.

MONTÁŽ

Do libovolné polohy s respektováním předpisů platných pro ellektr. servomotor.

POZNÁMKA

Celková výška (kóta V) a hmotnost závisí na použitém typu servomotoru.

PN 16

POUŽITÍ

Ventil lze použít jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán, jako regulační orgán je nevhodný. Ventil smí být používán dle platných norem a předpisů pro uvedené parametry. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro tlaky do PN 16 a teploty do 300°C podle ČSN 13 0010:

PN 16
1,60 MPa při teplotě do 120°C
1,28 MPa při teplotě do 200°C
0,96 MPa při teplotě do 300°C

Doporučená teplota okolí je s ohledem na elektr. servomotor od -20°C do +50°C při relativní vlhkosti prostředí 80% se stupněm nebezpečí 0.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je přímý. Vřeteno utěsněno ucpávkovými kroužky. Ovládání táhlovým elektrickým servomotorem. Přípustný tlakový spád při ovládání nutno odsouhlasit s dodavatelem.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací příruby a úprava těsnících ploch jsou podle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou těsnící lištou.

DN D L V1 D1 D2 D3 a f d n
15 15 130 88 95 65 47 14 2 14 4
20 20 150 88 105 75 58 16 2 14 4
25 25 160 88 115 85 68 16 2 14 4
32 32 180 92 135 100 78 16 2 18 4
40 40 200 110 150 110 88 18 3 18 4
50 50 230 110 165 125 102 20 3 18 4
65 70 290 135 185 145 122 20 3 18 4
80 80 310 140 200 160 133 22 3 18 8