armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL UZAVÍRACÍ S PNEUMATICKÝM POHONEMVENTIL UZAVÍRACÍ
S PNEUMATICKÝM POHONEM
V 30 114 540

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil uzavírací přímý, z ocelolitiny, ovládaný pneumatickým pohonem, se vyrábí pro PN 40 a pro teploty do 400°C jako uzavírací orgán pro neagresivní tekutiny.

MATERIÁL

Těleso a třmen jsou z uhlíkaté oceli na odlitky. Ucpávkové víko do DN 100 včetně je z temperované litiny a od DN 150 z uhlíkaté oceli na odlitky. Sedlo v tělese je navařeno nerezovou elektrodou. Kuželka do DN 100 včetně a vřeteno jsou z nerezové oceli. Kuželka od DN 150 je z uhlíkaté oceli s návarem těsnicí plochy nerezovou elektrodou. Těsnění v ucpávkovém prostoru je voleno podle pracovní tekutiny protékající ventilem.

MONTÁŽ

Do libovolného potrubí.

PN 40

POUŽITÍ

Jako uzavírací nebo vypouštěcí armatura, jako regulační orgán je nevhodný. Provozní látkou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny pro tlaky do PN 40 a teploty do 400°C podle ČSN 13 0010. Rozdíl tlaku u DN 25 až 100 smí být maximálně 1,6 MPa, u DN 150 a 200 maximálně 0,6 MPa.

PN 40
4,00 MPa při teplotě do 200°C
3,44 MPa při teplotě do 250°C
3,09 MPa při teplotě do 300°C
2,72 MPa při teplotě do 350°C
2,35 MPa při teplotě do 400°C

Pneumatický pohon může pracovat při teplotě od 2°C do +70°C. Vlhkost vzduchu snižuje provozní jistotu ovládání pohonu.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací příruby a úprava těsnících ploch jsou podle ČSN 13 1060 a ČSN

13 1061 s hrubou těsnící lištou. V pneupohonu jsou provedeny otvory

G 1/4” pro přívod stlačeného vzduchu do vzduchového válce.

DN D L V V1 Dk D1 D2 D3 a f d n z kg
25 25 160 440 185 160 116 85 68 18 2 14 4 18 19
40 40 200 465 210 160 150 110 88 18 3 18 4 21 24
50 50 230 520 230 160 165 125 102 20 3 18 4 21 33
100 100 350 670 330 250 230 190 158 24 3 22 8 38 75
150 150 480 965 457 315 300 250 212 28 3 26 8 80 175
200 200 600 1115 543 400 375 320 285 34 3 30 12 95 290