armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU A ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREMVENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU
A ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM
V 41 113 540

 

MATERIÁL

Těleso a víko jsou z uhlíkaté ocelolitiny. Sedlo v tělese, kuželka a vřeteno z korozivzdorné oceli. Těsnění je bezazbestové.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací příruby a úprava těsnících ploch přírub jsou podle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou těsnící lištou.

MONTÁŽ

Ventily se montují do libovolné polohy s respektováním předpisů platných pro montáž elektr. servomotorů.

PN 40

POUŽITÍ

Jako regulační armaturu. U ventilu regulačního nelze garantovat těsnost jako u klasického uzavíracího ventilu, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.Provozní tekutinou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny do

PN 40 a teploty do 400°C podle ČSN 13 0010:

PN 40
4,00 MPa při teplotě do 200°C
3,44 MPa při teplotě do 250°C
3,09 MPa při teplotě do 300°C
2,72 MPa při teplotě do 350°C
2,35 MPa při teplotě do 400°C

TECHNICKÝ POPIS

Ventil s regulační kuželkou je přímý. Vřeteno utěsněno ucpávkovými kroužky. Ovládání táhlovým elektrickým servomotorem. Ventil reguluje v sedle ventilu pomocí kuželky množství protékající tekutiny na výstupní straně ventilu. Kuželka má lineární nebo ekviprocentní charakteristiku.

POZNÁMKA

Celková výška (kóta V) a hmotnost závisí na použitém typu servomotoru.

DN D L V1 D1 D2 D3 a f d n
15 15 130 77 95 65 47 16 2 14 4
25 25 160 90 115 85 68 18 2 14 4
40 40 200 123 145 110 88 18 3 18 4
50 50 230 124 165 125 102 20 3 18 4
65 70 290 147 185 145 122 22 3 18 8
80 80 310 157 200 160 133 24 3 18 8
100 100 350 192 235 190 158 24 3 22 8
125 125 400 249 270 220 184 26 3 26 8
150 150 480 277 300 250 212 28 3 26 8