armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU A ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREMVENTIL S REGULAČNÍ KUŽELKOU
A ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM
V 41 113 616

 

MATERIÁL

Těleso, víko a víko ucpávkové jsou ze šedé litiny. Kuželka, vřeteno a sedlo v kuželce jsou z korozivdorné oceli. Těsnění je bezazbestové.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací příruby a úprava těsnících ploch přírub jsou podle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou těsnicí lištou.

MONTÁŽ

Ventily se montují do libovolné polohy s respektováním předpisů platných pro montáž elektr. servomotorů.

POZNÁMKA

Celková výška (kóta V) a hmotnost závisí na použitém typu servomotoru.

PN 16

POUŽITÍ

Jako regulační armaturu. U ventilu regulačního nelze garantovat těsnost jako u klasického uzavíracího ventilu, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.Provozní tekutinou mohou být voda, vodní pára, vzduch, neagresivní kapaliny a plyny do PN 16 a teploty do 300°C podle ČSN 13 0010:

PN 16
1,60 MPa při teplotě do 120°C
1,28 MPa při teplotě do 200°C
1,12 MPa při teplotě do 250°C
0,96 MPa při teplotě do 300°C

TECHNICKÝ POPIS

Ventil s regulační kuželkou je přímý. Vřeteno utěsněno ucpávkovými kroužky. Ovládání táhlovým elektrickým servomotorem. Ventil reguluje v sedle ventilu pomocí kuželky množství protékající tekutiny na výstupní straně ventilu. Kuželka má lineární charakteristiku. Tlakový spád v sedle ventilu je, vzhledem k silám, které způsobuje přetlak pracovní látky na kuželku a osovým silám používaných el. servomotorů, omezen.

DN D L V1 D1 D2 D3 a f d n
15 15 130 88 95 65 47 14 2 14 4
25 25 160 88 115 85 68 16 2 14 4
40 40 200 110 150 110 88 18 3 18 4
50 50 230 110 165 125 102 20 3 18 4
65 70 290 135 185 145 122 20 3 18 4
80 80 310 140 200 160 133 22 3 18 8