armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL REGULAČNÍ S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREMVENTIL REGULAČNÍ
S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOREM
V 41 113 616.01

 

MONTÁŽ

Montážní poloha je libovolná, kromě polohy, kdy je servopohon pod ventilem. Směr proudění musí souhlasit se šipkou na tělese. Před montáží musí být přívodní potrubí a vlastní ventil zbaven všech nečistot a konzervačních prostředků. Potrubí se zamontovaným ventilem nesmí přenášet žádné přídavné namáhání.

PN 16

POUŽITÍ

Jako regulační armatura. Je určen pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu, pro tlaky do PN 16 a teploty do 110°C.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042 (DIN 3202). Připojovací rozměry odpovídají ČSN 13 1060 (DIN 2543).

MATERIÁL

Těleso a víko jsou z odlitky ze šedé litiny. Kuželka, pouzdro a vřeteno jsou z nerezavějící oceli.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil s regulační kuželkou, přímý, ovládaný elektrickým servomotorem Landys & Gyr.
Diagram slouží pro určení součinitele Kv v závislosti na požadovaném průtočném množství a tlakovém spádu D p.

FUNKCE

Ventil reguluje průtok pracovní tekutiny. Kuželka má lineární charakteristiku. Provedení tlakově odlehčené kuželky umožňuje využívat ventil na plné D p. Při výpadku elektrického proudu zajišťuje použitý elektrický servopohon bezpečnostní funkci.

DN D L V V1 D1 D2 D3 a f d n z kg
40 40 200 440 108 150 110 88 18 3 18 4 20 18
65 70 290 475 163 185 145 122 20 3 18 4 20 34