armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL MÍSÍCÍ TROJCESTNÝ SE SERVOMOTOREMVENTIL MÍSÍCÍ TROJCESTNÝ SE SERVOMOTOREM V 62 413 525
V 62 413 540

 

PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací rozměry a úprava těsnících ploch s hrubou těsnící lištou odpovídají ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.

MONTÁŽ

Před montáží musí být přívodní potrubí a vlastní ventil zbaven všech nečistot a konzervačních materiálů. Potrubí nebo zařízení nesmí přenášet na zabudovaný ventil žádné přídavné namáhání. Pokud servomotor není ve svislé poloze, musí být nad ventilem podepřen nebo uchycen na závěsu.

PN 25, PN 40

POUŽITÍ

Jako regulační prvek pro mísení pracovní látky. Ventily lze též použít jako přepojovací či rozdělovací armatury bez nároku na těsnost při uzavření některého z výstupů, ale nikdy jako uzavírací armaturu. Proto v případě požadavku těsnosti ventilu je nutno před nebo za ventil zařadit uzavírací armaturu. Provozní látkou mohou být voda, pára, neagresivní kapaliny a plyny. Přípustné pracovní přetlaky s přiřazením k teplotám určuje ČSN 13 0010.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil mísící trojcestný, provedení z ocelolitiny, přírubový se servomotorem se vyrábí pro PN 25 (DN 150) a PN 40.

MATERÁL

Těleso a třmen jsou odlitky z uhlíkaté oceli. Kuželka a vřeteno jsou z nerezavějící oceli.

   
DN D L V1 V2 D1 D2 D3 a f d n z kg
50 50 230 613 124 165 125 103 20 3 18 4 37 58
80 80 310 646 157 200 160 133 24 3 18 8 54 105
150 150 480 774 277 300 250 212 28 3 26 8 77 280