armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL MÍSÍCÍ TROJCESTNÝ SE SERVOMOTOREMVENTIL MÍSÍCÍ TROJCESTNÝ SE SERVOMOTOREM V 62 413 616
PŘIPOJENÍ

Stavební délky odpovídají ČSN 13 3042. Připojovací rozměry a úprava těsnících ploch s hrubou těsnící lištou odpovídají ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.

MONTÁŽ

Před montáží musí být přívodní potrubí a vlastní ventil zbaven všech nečistot a konzervačních materiálů. Potrubí nebo zařízení nesmí přenášet na zabudovaný ventil žádné přídavné namáhání. Pokud servomotor není ve svislé poloze, musí být nad ventilem podepřen nebo uchycen na závěsu.

PN 16

POUŽITÍ

Jako regulační prvek pro mísení pracovní látky. Ventil lze též použít jako přepojovací či rozdělovací armatury bez nároku na těsnost při uzavření některého z výstupů, ale nikdy jako uzavírací armaturu. Proto v případě požadavku těsnosti ventilu je nutno před nebo za ventil zařadit uzavírací armaturu. Provozní látkou mohou být voda, pára, neagresivní kapaliny a plyny. Přípustné pracovní přetlaky s přiřazením k teplotám určuje ČSN 13 0010.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil mísící trojcestný, provedení ze šedé litiny, přírubový se servomotorem se vyrábí pro PN 16.

MATERÁL

Těleso, třmen a kuželka jsou odlitky ze šedé oceli. Vřeteno je z nerezavějící oceli.

   
DN D L V1 V2 D1 D2 D3 a f d n z kg
40 40 200 440 110 150 110 88 18 3 18 4 34 32
50 50 230 440 110 165 125 102 20 3 18 4 40 38
65 70 290 465 135 185 145 122 20 3 18 4 48 50
80 80 310 470 140 200 160 133 22 3 18 8 56 61