armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

VENTIL RYCHLOOTEVÍRACÍ S POMOCNÝM OVLÁDÁNÍMVENTIL RYCHLOOTEVÍRACÍ S POMOCNÝM OVLÁDÁNÍM V 72 119 616

 

MATERÁL

Těleso, horní část a spodní kryt jsou ze šedé litiny. Sedlo v tělese je z nerezavějící oceli - zaválcováno. Kuželka je z uhlíkaté oceli, vodící plocha z mosazi, sedlo v kuželce je z epoxy - pryskyřice. Pružina je z křemíkochromové oceli.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovné polohy s impulsní komorou dole. Ostatní armatury impulsního potrubí nejsou součástí dodávky ventilu; musí být zabudovány co nejblíže komory. Potrubí musí být provedeno tak, aby nedošlo k zahlcování ventilu. Před montáží musí být ventil zbaven všech nečistot a konzervačního materiálu.

PN 16

POUŽITÍ

Jako rychlouzavírací armatura. Provozní látkou mohou být vzduch a neagresivní plyny do PN 16 a pro teploty do 60°C podle ČSN 13 0010.

TECHNICKÝ POPIS

Ve spodní části tělesa je našroubován přívod impulsu pro pomocný píst, který je pevně spojen s kuželkou. Kuželka má sedlo z umělé hmoty a pro zajištění rychlého a spolehlivého zpětného pohybu (uzavírání) je vybaveno pružinou. Pro docílení těsnosti impulsu je píst opatřen pístními kroužky. Všechny vodící plochy jsou vystélkovány barevným kovem. Směr proudění je označen šipkou na tělese, je nad kuželkou. Hodnota impulsního přetlaku musí být rovna nebo vyšší než je pracovní přetlak.

PŘIPOJENÍ

Stavební délka odpovídá ČSN 13 3042. Připojovací rozměry přírub a úprava těsnících ploch dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061 s hrubou těsnící lištou. Impulsní potrubí se připojuje na trubkovou přípojku PN 6 dle ČSN 13 7720.

   
DN D L V V1 D1 D2 D3 a f d n kg
65 70 290 155 180 180 145 122 20 3 18 4 40