armatury-cenik.gif, 3,8kB
Hauser armatury s.r.o.
Školní 123, Chrastava
tel.: 485 143 543, 733 665 494
hauserarmatury@seznam.cz
www.hauserarmatury.cz

Prodej armatur | Opravy armatur | Kontakt

ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ


ODVADĚČ KONDENZÁTU PLOVÁKOVÝ CNUS
PRůTOKOVÝ DIAGRAM

Křivka 1
Diagram udává maximální průtok vřelého kondenzátu s regulátorem R13. Čárkovaná křivka 1 ukazuje průtok vřelého kondenzátu s regulátorem R13 a s maximálním otevřením stupňové trysky.

Křivka 2
Diagram udává maximální průtok studené vody pro regulátor R13, resp. R13 s maximálním otevřením stupňové trysky.

ZPĚT

Dodatkové diagramy slouží k výpočtu úhlu ”” pro nastavení stupňové trysky v závislosti na hodnotě k.